வீட்டிற்கு உட்பகுதியில் கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறு பற்றிய வாஸ்து விளக்கம்.

Well inside the house well and bore well for vastu

வீட்டிற்கு உட்பகுதியில் கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணறு                  கிணறு மற்றும் போர் அமைக்கும் போது வாஸ்து விதிகளை கவனத்தில் கொண்டு அமைக்க வேண்டும். ஒரு சிலருக்கு வாஸ்து விதிகளை கவனத்தில் கொள்ளாது எங்கே வேண்டுமானாலும் அமைத்து கொள்கின்றனர்.ஒருசிலர் வாஸ்து அமைப்பில் வடகிழக்கில் இருந்தால் போதும் என்று அங்கே எந்தவித விதிகளையும் பின்பற்றாது அமைக்கின்றனர். ஒரு கிணறு அமைக்கிறோம் அல்லது, ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கிறோம் என்றாலே, வீடு … Read more