ஒரு குடும்பத்தின் பெண் வெற்றி பெற தீர்மானிக்கும் மூலைகளான தென்கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு ஆகும், அங்கு அவைகளைப்பற்றி

ஒரு மூலைகளை பற்றிய விளக்கம் தென்கிழக்கு               தென்கிழக்கில் படுக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் குடும்பத்தின் தலைவர் அங்கே கண்டிப்பாக படுக்கக்கூடாது. கழிவுநீர் தொட்டி, கழிவறை, கிணறு, போர் போன்ற அமைப்புக்கள், மேல்நிலைத் தண்ணீர்; தொட்டி, மூடப்பட்ட படிக்கட்டு அமைப்பு ஆகிய விஷயங்கள் அங்கு அமையக்கூடாது. இந்தப் பகுதியைவிட்டு வீட்டினுள் சமையலறை அமைப்பது மிகப் பெரிய தவறு. போர்ட்டிக்கோ அமைப்பு கண்டிப்பாக வரக்கூடாது. இங்கே என்ன வரலாம் என்று சொன்னால் … Read more