தென்கிழக்கு வாஸ்து தவறுகள் என்ன செய்யும்?

south east facing house plans

ஆசை  உடலுக்கு உயிர் எப்படியோ மனதுக்கு உயிர்மேல் ஆசை உண்டு. மரணம் என்பது எப்போ வரூம் என்று தெரியாது. ஆனால் ஆசை என்பது மிகப்பெரிய விசயமாக மனித வாழ்வின் உள்ளது. ஆக ஒரு ஆசை நிறைவேறும்  போது உள்ள சந்தோஷம் அதுவே நிராசை ஆகும் போது எவ்வளவு மனத்துக்கம் அடையும். அது மாதிரி ஒருவருக்கு நடக்கிறது என்றால் அவர் உண்மையான வாழ்க்கை வாழ வில்லை என்று பொருள். அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு நண்பருக்கு வாஸ்து பார்க்க … Read more