பூஜை அறை எப்படி இருக்க வேண்டும்?

vastu for pooja room

              நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கம். இன்றைய வாஸ்து கட்டுரையில் பூஜையறை விதிமுறைகளைப் பற்றி பார்ப்போம். வீட்டில் பூஜை அறை ஏன் இருக்க வேண்டும்? °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ஒரு இல்லத்திற்கு யார் வேண்டுமானாலும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடையவர்களும் வருவார்கள். அப்படி வருகின்ற மக்கள் எப்படி பட்டவர், தூய்மையாக, சுத்தமாக வந்திருக்கிறாரா என்பதெல்லாம் ஒரு வீட்டில் வசிக்கின்ற மக்களுக்கு தெரியாது. அதே நேரம், ஒரு இல்லத்திற்கு வருகின்ற மக்களை இல்லத்தில் … Read more