தூக்கத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா

செல்வவளம்,மனநிம்மதி,வாழ்க்கை முன்னேற்றம் வேண்டுமா

  தூக்கத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா? **************************** நிம்மதியான உறக்கம் என்பதுஅமைதியான வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை காரணம் ஆகும்.படுக்கை அறையை அமைக்கும் விதம் பற்றி அதாவது ‘மாஸ்டர்பெட்ரூம்’ மற்றும் மற்ற படுக்கை அறைகளின் அமைப்பை திட்டமிடுவதிலும், கச்சிதமாகஅமைத்துக்கொள்வதிலும் வாஸ்து முக்கியபங்கு வகிக்கிறது. வெவ்வேறு திசைகளில் தலை வைத்து ஓய்வெடுப்பதும், படுக்கையை வேண்டியபடி அமைத்துக்கொள்வதும், அவரவர்கள் விருப்பமாக இருந்தாலும், அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டியஅம்சங்களும் இருப்பதை கவனிக்க வேண்டும். தூங்கும் திசையானது நமதுஅன்றாட வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி கொடுக்கும் வாய்ப்புகளை தீர்மானிக்கும் … Read more