மனை அமைப்பு பலன்கள்

health-and-vaastu

  வாஸ்துவும் வீடுகளின் அமைப்பும், மனைகளில் தென்மேற்கு பகுதி உயர்ந்த அமைப்பில் இருக்க வேண்டும். கிழக்கு தாழ்ந்த மனைகள் நல்ல ஆரோக்கியமான சொத்துக்கள் சேரும் மனையாக இருக்கும். தென்கிழக்கு உயர்ந்த அமைப்பு உள்ள மனைகள் பெண்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட சூல்நிலையை கொடுக்கும் மனைகளாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு கெடுதலான பலன்களையும், நெருப்பு மற்றும் எதிரிகள் தொல்லை தரும் மனைகளாக இருக்கும். தென்மேற்கு தாழ்ந்த அமைப்பில் மனைகள் இருக்கும் போது,பல கெட்ட பழக்கங்களை அந்த மனையில் வாழ்பவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும். மேற்கு தாழ்ந்த … Read more