குழந்தைகள் வாழ்வில் வாஸ்து

குழந்தைகள் வாழ்வில் வாஸ்து

            பள்ளிக்கூடங்கள் விடுமுறை விட்ட பின்னர் திறக்கும் போது,அல்லது திறந்து மூன்று வாரங்களுக்கும் மேலாக ஆன நிலையில் ஓரிரு குழந்தைகள் தினமும் அழுது கொண்டே பள்ளிக்கு செல்லும். பள்ளிக்கு செல்ல மாட்டேன் என அடம்பிடிக்கிறது. இப்படி குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் அழுவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அதில் மனோதத்துவ காரணங்களே முக்கியமாகும். சிறு குழந்தைகளுக்கு உணவுக்கு அடுத்த முக்கிய தேவை காப்புணர்ச்சியாகும். வீட்டில் பெற்றோருடன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் என்னும் உணர்வு … Read more

மனித வளர்ச்சிக்கு உதவும் வாஸ்து

Vastu awareness articles.

மனித வளர்ச்சிக்கு உதவும் வாஸ்து நமது ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் வாஸ்து மறைமுகமாக உதவுகிறது என்பது ஆன்மிக நம்பிக்கை.பஞ்சபூத ஆற்றலை ஒருமுகப்படுத்தி நன்மை தரும் ஆற்றலாகத் தருவதே வாஸ்துவின் வேலை. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, உருவான வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றல் பெருகும். மனைக்கு அதிர்ஷ்ட திசைகளின் அம்சத்தை உணர்ந்து அதன்படி நமது வீடுகளை அமைத்தால் அந்த குடும்பம் ஆரோக்கியத்துடன், வளமாக, செல்வச் செழிப்புடன் வாழ முடியும்.   வாஸ்து சாஸ்திர விதிப்படி ஒரு இல்லம் அமைய வேண்டும் என்பது வாஸ்து … Read more