பூராடம் நட்சத்திர ஆலயங்கள்/pooradam natchathiram temple

பூராடம் நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம்  கடுவெளி. மற்ற தலங்கள் சிதம்பரம், இரும்பை மகாகாளம்.