வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை

வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை

 வாஸ்து அமைப்பில் பூஜை அறை  ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பூஜை அறை என்பது பெரும்பாலான பெண்களுக்கு பிடித்தமான விசயம். ஒவ்வொரு குடும்பத்தினரும் அவர்களின் முன்னோர்களின் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப பூஜைகளை வழிபாடு செய்கின்றனர். இதை கவனத்தில் கொண்டு தான் பூஜை அறை யையும் வைக்க வேண்டும். பூஜை அறையில் கடவுளின் உருவம் மற்றும் படத்தை கிழக்கு நோக்கி வைப்பது சிறப்பாகும். இறந்து போன முன்னோர்களின் படங்களை பூஜை அறையில் வைத்து கொள்ளலாம். அவர்களின் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் போது தான் நாம் … Read more