ஒரு இடம் ஆண் மனையா அல்லது பெண் மனையா?

ஒரு இடம் ஆண் மனையா அல்லது பெண் மனையா? ஒரு காலிமனை என்பது சிறியதாக அரை கிரவுண்ட் இருக்கிறது அல்லது பெரிய இருபது சென்ட் இடமாக இருக்கிறது என்பது பற்றி வாஸ்து ரீதியாக தவறாக இருக்குமோ என்று நினைக்க தேவையில்லை. ஆனால் அந்த மனை ஆண்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கும் தன்மையுள்ள மனையா, அல்லது பெண்கள் தங்கள் திக எண்ணிக்கையில் வசிக்கும் மனையா என்பதுபற்றி பார்க்க வேண்டும். இந்த உலகில் உள்ள அதிகபட்ச அறிவுள்ள உயிரினமாக மனித … Read more

மனை இடங்களில் எலும்பு கரி துண்டுகள் இருந்தால் தவறா?

chennaivastu

வாஸ்துபடி இட சுத்தங்கள் வாஸ்து என்பது ஒரு துண்டு நிலத்தை அறுபத்திநான்கு பகுதிகளாக பிரித்து எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன அறைகள் வர வேண்டும் என்பதை சொல்வதாகும். இது சம்பந்தப்பட்ட மனையடி சாஸ்திரம் என்று ஒன்று உண்டு. அது ஒரு கட்டிடத்தின் நீள அகலத்தையும்   வைத்து அடிப்படையாக வைத்து  பதினாறு பொருத்தங்கள் வழியாக பல விஷயங்களை சொல்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் மண்ணுக்குள் மறைந்து மக்கி போகாமல் இருக்கும் மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் எலும்பு துண்டுகளின் தன்மைகளையும் ஆராய்ந்து பேசுகிறது. … Read more