வாழ்வை இனிக்க வைக்கும் பழக்க வழக்கங்கள்

ஒருவர் வாழ்வை இனிக்க வைக்கும் பழக்க வழக்கங்கள் அடுத்தவர் பணத்தையும், அடுத்தவரின் வாழ்க்கையையும் உங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு முடிந்தவரை #ரொட்டேட் பண்ணாதீர் ..(பண்ணவும் நினைக்காதீர் )   உங்களின் வாகனத்தை வீட்டில் போர்த்தி வைத்துக்கொண்டு அடுத்தவரின் #கார் மற்றும் #டூ_வீலர் பயணம் என்பதனை தவிர்க்க வேண்டும் .** கடன்வாங்கி சென்ற வாகனத்தில் முடிந்த வரை #எரிபொருள் நிரப்பி கொடுங்கள் …   ** பொதுவாக செலவு செய்யும் இடத்தில் முன்கூட்டியே சந்தேகம் இருந்தால் கேட்டு விடுஙகள் ..செலவு … Read more

வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா?

வாழ்க்கையில் வெற்றி வேண்டுமா? 5 வயதில் தனியாக நடக்க முடிந்தால், அது வெற்றி ! 10 வயதில் தனியாக வெளியே சென்று வழி தவறாமல் வீடு திரும்பினால், அது வெற்றி ! 15 வயதில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைத்தால், அது வெற்றி ! 19 வயதில், வாகன ஓட்டுனர் உரிமம் பெற்றால், அது வெற்றி !22 வயதில் பட்டதாரியாக பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியேறினால், அது வெற்றி ! 24 வயதில் நல்ல வேலை கிடைத்தால், அது வெற்றி . … Read more