பண_ஈர்ப்பு_விதி யின்#பணம்ஈர்க்கும் ரகசியங்கள்.

ஆளுமைதரும் அடையாளம்

#பண_ஈர்ப்பு_விதி யின்#பணம்ஈர்க்கும் ரகசியங்கள்.   #மந்திரங்கள் சில நேரங்களில் #தந்திரங்களாக இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. ஆனால் #புத்தமதம் மற்றும் #இந்துமதத்தினில் #தியானம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் போது மந்திரம் போன்ற சில வார்த்தைகளை உச்சரிப்போம்.இது ஆன்மீக ரீதியாகவோ அல்லது #விஞ்ஞானரீதியாகவோ அணுகுவோருக்கு வெவ்வேறு மாறுபட்ட பார்வையில் தோன்றும். தியானம் செய்யும்போது இவர்கள் உச்சரிக்கும் வார்த்தைகள் பார்ப்பவர்களின் மனதிற்கு மந்திரங்களாகத் தோன்றுகின்றன. அதன்காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள்தங்களது தியானத்தில் கவனம் செலுத்த ஏதாவது ஒன்றை கூறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். … Read more