வீட்டில் பூஜை அறைகளின் அமைப்பு

vastu for pooja room   வீட்டில் உள்ள பூஜை அறைகளின் அமைப்பை எப்பொழும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்த அமைப்பாக வைப்பது மட்டுமே வாஸ்து அமைப்பில் நல்லது. சில இடங்களில் வடகிழக்கில் வைத்து தெற்கு வாசல் வைத்து படங்களை கிழக்கு பார்த்து வைத்திருப்பதை எனது வாஸ்து பயணத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். இதுபோன்ற அமைப்பு விஸ்து ரீதியாக தவறு ஆகும்.   பூஜை அறைகளுக்கு என்று தனி அமைப்புக்களை மக்கள் கேட்கின்றனர். ஆனால் என்னைப்பொறுத்தவரை தனி அமைப்பு என்பது … Read more