உங்கள் வீட்டிற்கு பாம்பு வருகிறதா

உங்கள் வீட்டிற்கு பாம்பு வருகிறதா

  அன்புள்ளம் கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சென்னை வாஸ்து ஜெகன்னாதனின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள்.                 இன்றைய வாஸ்து கருத்தினில் மக்களின் இல்லங்களில் அதாவது கிராமப்புறங்களை ஒட்டி அல்லது நகரின் வெளிப்புறப் பகுதிகளில் அது நகரை ஒட்டிய ஓரப் பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாம்புத் தொல்லை என்பது சர்வ சாதாரணமாக இருக்கும் இதற்கு வாஸ்துவின் ரீதியாக ஏதாவது தீர்வு உண்டா? என்று கேட்கின்ற மக்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். அதேபோல … Read more