ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து | கழிவறை வாஸ்து | ottiyambakkam vastu | vastu for toilet tamil

ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து

ஒட்டியம்பாக்கம் வாஸ்து,கழிவறை வாஸ்து,ottiyambakkam vastu,vastu for toilet tamil, ஒட்டியம்பாக்கம் ஒட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில்  வாஸ்து,Ottiyambakkam vastu properties, வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக Vastu Shastra Tips for Bathroom. குளியலறை வாஸ்து: கழிவறை மற்றும் பாத்ரூம் அமைக்கும் முறை | Toilet vastu in tamil | Varahi vastu .  வீட்டில் கழிவறை குளியலறை எங்கு அமைக்க வேண்டுமென வாஸ்து Typical plan showing a perfect Vastu Bathroom:- bathroom