எனது வாஸ்து அனுபவங்கள்.

எனது வாஸ்து அனுபவங்கள். சின்ன சின்ன வாஸ்து ‘ சமிபத்தில் வாஸ்து பயணமாக தமிழ்நாட்டின் மத்திய பகுதியில் உள்ள மாவட்ட தலைநகரில் வாஸ்து பார்பதற்கு சென்றிருந்தேன்.என்னை வாஸ்து பார்ப்பதற்கு அழைத்த மாமனிதர் கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்தியாவின் வர்த்தக நகரமான மும்பையில் அங்குள்ள சொந்த வீட்டில் வசித்து வருபவர் ஆவார். நான் வாஸ்து பார்பதற்கு சென்ற  தமிழ்நாட்டில் உள்ள  வீட்டை கடந்த இருபது வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பிராமண நண்பர் கட்டிக்கொண்டு இருக்கும் போதே நிறைவடையாத வீட்டை வாங்கியவர் … Read more