வடக்கு திசை வீடுகள் வாஸ்து |north facing house vastu |வடக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து | வடக்கு வாசல் வீடு

வடக்கு பார்த்த வீடு களுக்கு வாஸ்து என்று பார்க்கும் பொழுது மிக மிக முக்கியமாக வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அதிக இடங்கள் வேண்டும் தெற்கை விட வடக்கில் அதிக இடங்கள் வேண்டும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட வீடுகளை வடக்கு வரை கட்டாது ஆனால் பார்வையில் படும் அமைப்பாக முன் நிலத்தை அமைப்பில் தூண்கள் இல்லாதவர்களாக அமைத்தால் அற்புதமான பலன்களைக் கொடுக்கும் மனைகளாக வடக்கு பார்த்த மக்கள் இருக்கும் . வடக்கு திசை வீடுகள் வாஸ்து ,north facing house vastu … Read more