பார்க்கின்சன் குறைபாடு வாஸ்துவில் தீர்வு கொடுக்க முடியுமா?

Vastu solution for neurological problems,

தசைகள்மற்றும்நரம்பு சம்பந்தப்பட்டநோய்களுக்கு வாஸ்து தீர்வு, பார்க்கின்சன் நோய் என்பது உடல் இயக்கத்தைப் பாதிக்கக் கூடிய ஒரு நரம்பு  சிதைவு அடைந்து விடும் குறைபாடு ஆகும். இந்தக் குறைபாடு மூளையில் டோபமைன் என்ற வேதிப்பொருள் குறைவதால் ஏற்படுகிறது. டோபமைன் தான் உடல் அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆகவே டோபமைன் இல்லாத போது பார்க்கின்சன் குறைபாட்டின் தாக்கம் தொடங்குகிறது. இதனை வாஸ்து ரீதியாக தடுப்பது எப்படி மருத்துவத்தில் இல்லையோ அதுபோல வாஸ்து ரீதியாக ஒரு வீட்டை சரி செய்தால் மட்டும் தீராது. … Read more

சித்தப்பிரமை காரணமும் வாஸ்து சாஸ்திரமும்

சித்த பிரமை நோய்

சித்த பிரமை  நோய்ஒரு மனிதனுக்கு சித்தப்பிரமை என்பது ஒரு தாற்காலிகமான, ஆனால் உயிருக்கே ஆபத்து விளைவிக்கக் கூடிய தீவிரமான மனநிலை சார்ந்த நோய் ஆகும். இப்படிப்  பட்ட நிலையில் உள்ளவர்களுடைய மனத்தின் எண்ணத்தில் மற்றும் தெளிவான புத்தியில் ஏற்படும் தீவிரமான மாறுபாடுகள் ஆகும். இப்படிப்பட்ட நிலையில் உள்ள மக்கள் தங்களைச் சூழ்ந்து நடக்கும் விஷயங்கள் என்னவென்றே புரியாமல் இருப்பார்கள்.சிந்திக்க தெரியாது குழப்பமடைவார்கள். சித்தப்பிரமை என்பது பொதுவாகத் திடீரென்று ஏற்படுகிறது,இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் சில மணி நேரங்களுக்குள் அல்லது சில நாள்களுக்குள் … Read more