வாஸ்துவின் சக்தி எங்கு இருந்து வருகிறது?

வாஸ்து பயணம்

வாஸ்துவின் சக்தி, பழங்காலம் தொட்டு இன்றுவரை நமது முன்னோர்கள் விவசாய வேலைகளில் இரண்டு விதமான முறைகளில் மட்டுமே செய்து வந்துள்ளனர்  அதாவது மண்ணை சமப்படுத்தி  உழவு உழுது மற்றும் நிழத்தில் நீர் பாய்ச்ச வழிகளை ஏர்ப்படுத்தியும், நீர் பாய்ச்சியும் வந்தனர்.இந்த வேலைகளை என்றும் ஆண்கள் மட்டுமே செய்து வந்தனர்.அதேபோல களை எடுப்பது அதில் உள்ள செடிகளை பாதுகாக்க மண் அணைப்பது மற்றும், அறுவடை செய்வது போன்ற எளிதான வேலைகளை பெண்கள் செய்தனர். இதனால் நல்ல விளைச்சல் ஏற்பட்டு … Read more

வாஸ்து என்கிற நேர்மறை சக்தி

வாஸ்து என்கிற நேர்மறை சக்தி

 வாஸ்து என்கிற நேர்மறை சக்தி   பூமியில் பஞ்ச பூதங்களின் ஆளுமையைப் பற்றி உங்களு க்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.  பிரபஞ்ச சக்தி நம் வீட்டி னுள்ளும் தன் ஆளுமையை செலுத்துகின்றது.  இதன்காரணமாக ஒருவருக்கு தான் வசிக்கும் இல்லம் மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகிறது. வீட்டில் நிம்மதி நிலவி பணம் பெருக நேர்மறை சக்திகள் என்றும் குடியிருக்க வேண்டும்.   இன்றய சூழ்நிலையில், ஆரோக்கியம், மற்றும்  பரம்பரையாக உள்ள சொத்து மற்றும் சொந்த பந்தங்களுடன் ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கான … Read more