மனநிம்மதி பெற்று வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமா?

வாஸ்துவின் சக்தி

மனநிம்மதி பெற்று வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமா?               எப்போதும் வேலை, வேலை என்று பணம் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ வேண்டாம். குடும்ப உறுப்பினர்களான மனைவி, மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் தாய் தந்தையர்களிடம் அன்பும், அக்கறையும் செலுத்துங்கள். அவர்களை பேசவிட்டுக் கவனமாகக் கேளுங்கள். அவர்களது பிரச்னைகளைத் தெரிந்து கொண்டு, முடிந்த வரையில் உதவியாய் இருங்கள் ஒரு மனிதன் தனது குடும்பத்தைப் புறக்கணித்துவிட்டு எப்போதும் மனநிம்மதியுடன் இருக்க முடியாதென்பதை தெரிந்து … Read more