வாஸ்து சாஸ்திரம் சார்ந்த ஓரிரு தகவல்கள்

எளிய வாஸ்து குறிப்புகள்

                  வாஸ்து சாஸ்திரம் சார்ந்த ஓரிரு தகவல்களைபற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோமா….. எத்தனை பேருக்கு வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றால் அனைவருக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லமுடியாது. இருப்பினும் பலருக்கு இருக்கத் தான் செய்கிறது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சாதாரண சாஸ்திரமாக கிடையாது. வாஸ்து சாஸ்திரம் என்பது சூரியனுக்கு கீழ் வசிக்ககக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவானது. நம் இல்லத்தில் பஞ்ச பூதங்கள் குடி அமர்த்த … Read more

GLIMPSES FOR ORIENTAL VASTHU LITERATURE:

science of vasthu From the time immemorial the science of vasthu has been considered as a performing art and is practised in different parts of India . According to modern historians Ferguson , Navel and cunning Ham this science has developed during the period of 6000 BC to 3000 BC. As it is purely a … Read more