உறவினர்கள் இல்லத்திற்கு எப்படி செல்ல வேண்டும்/ இலுப்பூர் வாஸ்து / Vastu Consultants Illuppur vasthu

இலுப்பூர் வாஸ்து,

உறவினர்கள் இல்லத்திற்கு எப்படி செல்ல வேண்டும்,இலுப்பூர் வாஸ்து, Vastu Shastra Consultants in Illuppur, Vastu Shastra Consultants For Shops in Illuppur,சடங்குகளில் தீட்டு நம்பிக்கைகள், Astrology, Latest Astrology, Tamil Astrology, Dinakaran,இலுப்பூர் (ஆங்கிலம்:Iluppur), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புதுக்கோட்டை இலுப்பூர் ,புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் ,Illuppur Town Panchayat, இலுப்பூர் பேரூராட்சி,இறப்பு தீட்டு விபரம் அடைப்புள்ள நட்சத்திரங்கள், அடைப்பு பற்றி, இறந்தவர் ஆத்மா இல்லம் வருமா, தௌஹித்ரன், காரியம், இறந்தவர்களின் ஆன்மா, … Read more

வாஸ்து குற்றங்கள் எந்தவகையில் அந்த வீட்டில் உள்ள ஆண்களை பாதிக்கும்

indian-business-people

ஆண்களை பாதிக்கும் வாஸ்து             ஒரு இல்லத்தில் ஆண்களையும், ஆண் வாரிசுகளையும்,குடும்ப தலைவர் மற்றும் மகன்கள் பேரன்கள்,பாதிக்கும் சூல்நிலையை ஒரு இல்லத்தின் வடகிழக்கில் இருக்கும் தவறுகள் துணையாக இருக்கும். வடகிழக்கில் இருக்கும் உயரமான அமைப்பு மற்றும், வடகிழக்கில் இடமே இல்லாது, கட்டிடம் கட்டி விடுவது,அப்படியே கட்டிடம் கட்டி இருந்தாலும், இடம் இருந்தும் திறப்புக்கள் இல்லாமல் இருப்பது போன்ற தவறுகள் அந்த வீட்டின் ஆண்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பினை கொடுக்கும். அதேபோல தென்மேற்கு … Read more