குடும்பதலைவர் தகாத உறவும்,வீட்டில் உள்ள வாலிப வயதுள்ள ஆணோ பெண்ணோ காதல் திருமணம் செய்வதற்கு வாஸ்து காரணமா?

illegal problem

 தவறான பழக்கமும் வாஸ்துகுறைகளும்  ஒரு ஆண்மகனைப்பற்றி அந்த வீட்டை சுற்றிலும் உள்ளவர்களும், அவர்களின் உறவினர்களும், இவன் நல்லமனிதன் அற்புதமான மனிதன் என்று பேசுவதை ஏற்படுத்துவதும்,அதேபோல இவன் ஒரு பொம்பளை பின்னாடி போய்க்கொண்டு குடும்பத்தை கவனிப்பது கிடையாது .அந்த பெண் ஏகப்பட்ட பணத்தை இவனிடம் வாங்கிக்கொண்டாள் இவனை மயக்கிக்கொண்டு என்று பேசுவதற்கும்,அதேபோல ஊருக்கு தெரிந்து உலகிற்கு தெரிந்து ஒரு பெண்ணோடு பழகுவதற்கும்,ஊர்உலகம் மனைவிமக்கள் இபாபடி எவரைப்பற்றியும் கவலைப்படாது தன் மனம் போன போக்கில் எவரைக்கண்டும் பயப்படாது வாழ்வதற்கும் காரணம் … Read more