கிருத்திகை/கார்த்திகை நட்சத்திர கோவில்/ஆலயம்

கார்த்திகை  நட்சத்திரத்திற்குரிய முக்கிய ஸ்தலம் – கஞ்சானகரம். மற்ற தலங்கள் – காஞ்சிபுரம், திருப்புகலூர், கீரனூர், திருச்செந்தூர், திருவொற்றியூர், கானாட்டுமுள்ளூர்கருப்பரியலூர்.