வாழ்வில் எளிமையான செயல் செய்கிறீர்களா…. அல்லது மிகவும் கடினமான செயல் செய்கிறீர்களா…

கோவில் சிற்ப வேலை

ஒரு ஊரில் கோயில் வேலையை மூன்று பேர்செய்து கொண்டிருந்தார்கள்…அப்போது அங்கு வந்தஒரு வழிப்போக்கர்…முதல் நபரிடம்,நீ இங்கே என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறாய்? என்று கேட்டார்.அந்த நபர் நிமிர்ந்து பார்த்து,பார்த்தால் தெரியவில்லையா? நான் கல் கொத்திக்கொண்டு இருக்கிறேன்…உனக்கு என்ன கண் குருடா?” என்று கேட்டார்.   உடனே அந்த நபர் அடுத்தவரிடம் சென்று, நீ இங்கே என்ன செய்துகொண்டு இருக்கிறாய்?” என்று கேட்டார். அவர் உடனே நிமிர்ந்து பார்த்து,ஏதோ வயிற்றுப் பிழைப்பிற்காக செய்கிறேன்.எனக்கு வேலை கொடுப்பவர்கள் என்ன செய்யச் சொல்கிறார்களோ அதைச் … Read more

மனை வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விதிகள்!

வாஸ்துவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒருசில விஷயங்கள்   நீங்கள் வாங்கப்போகும் மனை, யாருடைய பெயருக்கு யாரிடமிருந்து பெறப்பட்டிருக்கிறது என்பதைக் கடந்த 30 வருடங்களுக்கு, அதற்கான மூலப் பத்திரங்களைக் கொண்டு சரிபார்க்க வேண்டும்.   சொத்தின் தற்போதைய உரிமையாளர் பெயரில் உள்ள ஒரிஜினல் பத்திரங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.    சொத்தின் தற்போதைய உரிமையாளர் பெயரில் வழங்கப்பட்டுள்ள சமீபத்திய பட்டா மற்றும் நில அளவை விவரங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்ப்பதன் மூலம் வருவாய்த் துறைப் பதிவுகளில் அந்தச் சொத்து யார் யாரிடமிருந்து கைமாறியிருக்கிறது … Read more

குழந்தை பிறப்பில் வாஸ்து

தூங்கும் முறை பற்றி வாஸ்து

குழந்தை பிறப்பில் வாஸ்து       FOR MORE INFORMATION, ARUKKANI.A.JAGANNATHAN. [best vastu consultant in tamilnadu] Contact: +91 99650 21122, +91 83000 21122, வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை, மற்றும் இடத்தின் கிரக பலன் தெரிந்த தமிழக முதன்மை வாஸ்துநிபுணர். www.chennaivastu.com www.suriyavasthu.com www.chennaivasthu.com Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram E-mail: [email protected] நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள். 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈரோடு … Read more

Vastu puja for construction – vastu tips , vastu pooja

Vastu puja for construction - vastu tips , vastu pooja

Vastu puja for construction – vastu tips , vastu pooja வாஸ்துவில் பூமி பூஜை ,     FOR MORE INFORMATION, ARUKKANI.A.JAGANNATHAN. [best vastu consultant in tamilnadu] Contact: +91 99650 21122, +91 83000 21122, வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை, மற்றும் இடத்தின் கிரக பலன் தெரிந்த தமிழக முதன்மை வாஸ்துநிபுணர். www.chennaivastu.com www.suriyavasthu.com www.chennaivasthu.com Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram E-mail: [email protected]Read more

வியாபார வெற்றிக்கு வாஸ்து

Vastu puja for construction - vastu tips , vastu pooja

வியாபார வெற்றிக்கு வாஸ்து       FOR MORE INFORMATION, ARUKKANI.A.JAGANNATHAN. [best vastu consultant in tamilnadu] Contact: +91 99650 21122, +91 83000 21122, வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை, மற்றும் இடத்தின் கிரக பலன் தெரிந்த தமிழக முதன்மை வாஸ்துநிபுணர். www.chennaivastu.com www.suriyavasthu.com www.chennaivasthu.com Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram E-mail: [email protected] நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள்.#chennaivasthu,#chennaivastu 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈரோடு மாவட்டம் … Read more

Vastu Importance of North-East

Vastu puja for construction - vastu tips , vastu pooja

வாஸ்துவில் வடகிழக்கு         FOR MORE INFORMATION, ARUKKANI.A.JAGANNATHAN. [best vastu consultant in tamilnadu] Contact: +91 99650 21122, +91 83000 21122, வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை, மற்றும் இடத்தின் கிரக பலன் தெரிந்த தமிழக முதன்மை வாஸ்துநிபுணர். www.chennaivastu.com www.suriyavasthu.com www.chennaivasthu.com Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram E-mail: [email protected] நம்பி இல்லத்தை கட்டுங்கள் நலமாக வாழுங்கள். 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஈரோடு … Read more