யாருக்கு சொந்த தொழில் அமையும்/அடிமை வேலையா சொந்தத் தொழிலா/Job or business in Jathagam /chennaivasthu

யாருக்கு சொந்த தொழில் அமையும், அடிமைத் தொழிலா! சொந்தத் தொழிலா,என்ன தொழில் அமையும்?,என்ன தொழில்? என்ன உத்தியோகம்,முதல் போடாமல் லாபம் சம்பாதிக்கும் தொழில் யாருக்கு,தொழிலதிபர் ஆகும் யோகம் யாருக்கு அமையும்,தொழிலில் கொடிகட்டிப் பறக்கும் ஜாதகம் யாருக்கு அமையும்?, உங்கள் ஜாதகத்தில் தொழில் அதிபர் ஆகும் யோகம் இருக்கா?, ஜாதகத்தில் தொழில் யோகம் யாருக்கு அமையும்?, தொழில் அதிபர் ஆகும் யோகம் யாருக்கு?, உங்கள் ஜாதகப்படி என்ன தொழில் செய்யலாம், ஜாதகப்படி உங்கள் தொழில் எப்படி இருக்கும், யாருக்கு … Read more