தீய பழக்க வழக்கம் வாஸ்து / jegathala vastu /Online Devotional Spiritual vastu /ஜெகதலா வாஸ்து

தீய பழக்க வழக்கம் வாஸ்து,ஜெகதலா வாஸ்து,jegathala vastu,Online Devotional Spiritual ,தவறான தெருக்குத்து தீய விளைவுகளை ஏற்படுத்துமா,ஜெகதலா,(Jegathala) தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டம்,குன்னூர் ஜெகதலா பகுதி,கோத்தகிரி · நடுவட்டம் · ஜெகதலா · சோளூர் · தேவர்சோலா · ,கேத்தி · கீழ்குந்தா · அதிகரட்டி , பிக்கட்டி · ஹுலிக்கல்,vastu & civil planning,கோத்தகிரி வட்டம் ,