வாஸ்து தவறுகளும் தற்கொலை எண்ணங்களும்

வாஸ்து தவறுகளும் தற்கொலை எண்ணங்களும்

ஓர் உயிரைக் காத்திடுங்கள். நண்பர்களுக்கு வணக்கம்.எனது வாஸ்து ஆலோசனை பயணத்தில், தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் போல இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர்களை சந்தித்து உள்ளேன்.அதுசார்ந்த ஒரு விளிப்புணர்வு உளவியல் பதிவு . ஒருவர் தற்கொலையைப்பற்றிச் சிந்திக்கும்போது, யார்வேண்டுமானாலும் அவர்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றி அதிலிருந்து அவர்களை விடுபட வைக்கலாம். அதாவது உதவலாம், நான் மற்றும் நீங்கள்கூட… நீங்களோ, நானோ தற்கொலை செய்ய எண்ணம் உள்ள மனிதரின் பிரச்னைகளைத் தீர்க்கவில்லை,அதிலிருந்து நாம் அவர்களை விடுபட வைக்க முடியும், தற்கொலை என்பது, … Read more

vastu for compound wall,

  அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் சுற்றுசுவர்கள். வாஸ்துப்படி ஒரு இல்லத்திற்கு ஏன் சுற்றுச்சுவர்கள் அவசியம் என்பதனைப்பற்றி இக்கட்டுரையின் வாயிலாக பார்ப்போம்.பக்கத்து வீட்டு காம்பவுண்ட் நமக்கு போதுமா? ஒருவர் வீடு கட்டுகிறார்கள் என்றால் அவரது இடத்திற்கு முன்பே கிழக்கு புறத்தில் இருக்கும் இடத்தில் அவரது வீட்டிற்கு காம்பவுண்ட் கட்டி இருந்தால்,எதற்கு தனிசெலவு வேண்டாம் என்று வீடு கட்டும் போது நம்முடைய வீட்டிற்கு தனியாக சுற்றுச்சுவர்கள் வேண்டாம் என்று நிறைய மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்.அதேபோல கிழக்கு பார்த்த வீடு கட்டும் போது … Read more

தொழில் தொடங்க என்ன வேண்டும்.

vastu for industrial plot

 தொழிலும் தொழிற்ச்சாலையும் சிறந்த படிப்பு – 10% அனுபவம் 30% பணம் 25% பேங்க் கடன் 25% தொழிலாளர்கள் அமைவது 10% இந்த வகையில் ஒரு சிறந்த வாஸ்து அமைப்புடன் கூடிய இடம் இருந்தால் ஒரு மிகச் சிறந்த தொழில் அதிபராக மாறமுடியும். அதற்கு அவரது இல்லமும், தொழிற்சாலையும், மிகச்சிறந்த வாஸ்து அமைப்புடன் இருக்க வேண்டும்.   தொழிற்சாலைகள், கட்டிடம் மற்றும் காம்பவுண்ட் ஆகிய அனைத்தும் சதுரம், செவ்வகமாக இருக்க வேண்டும். நான்கு மூலைகளும் 90 டிகிரி … Read more