வாஸ்துவில் பயணம்,வாஸ்து மூலம் நமதுவாழ்வு

www.chennaivasthu.com

          வீடு கட்ட தேர்வு செய்யும் வீட்டுமனை கட்டடத்திலிம், காலி இடத்திலும் வடகிழக்குப் பகுதி பாரமற்ற நிலை, சுகமான வாழ்க்கை, கட்டடத்தின் வடகிழக்குப் பகுதி அறையில் சூரிய வெளிச்சமும், நல்ல காற்றோட்டமும் இல்லையென்றால் வியாதி, வறுமை ஏற்படும். தளத்தின் மேற்பகுதியில் (தென்மேற்கு) தண்ணீர் தொட்டி அமைப்பு நன்மை தரும். வீடு கட்ட தேர்வு செய்யும் வீட்டுமனை சதுரமாகவோ, நீள் சதுர வடிவிலோ இருக்கலாம். அதனால் பிரச்சினை எதுவும் இல்லை. வீட்டுமனைகள் முக்கோண … Read more

வாஸ்துவில் தொழில்நிறுவனங்கள்

vastu-for-industry

                vasthu for industry Excelled career is important for every person and to achieve high sky one should be cognizant of every sphere of life that can yield good results. Vastu Shastra a science of direction not only renders bright future by making your house and environment completely … Read more

உங்கள் வாழ்க்கையில் வசந்தம் வீச வேண்டுமா?

உங்கள் மனப்பான்மை உங்களுக்கு உரிய தொழிலில், வேலைகளில்,உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னவாக வரவேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டீர்களா? எதில் உங்கள் கவனம் எந்தநேரத்திலும் அதில் லயித்து இருக்கின்றதோ அதுவாகவே நீங்கள் ஆகிறீர்கள். உங்கள் கவனத்தை உங்கள் இலட்சியத்தின் மேல் எப்பொழுதும் வைத்திருக்கின்றிர்களா? உங்கள் மனப்பான்மை நேர்மறையாய் இருக்கும்போது கட்டாயமாக நல்லதே நடக்கும். அதனால்உங்கள் மனப் பான்மையை நேர்மறையாக வைத்திருங்கள். வருமானத்தைப் பெருக்குவது போலவே வருவதை சேமிப்பதும் முதலீடு செய்வதும் முக்கியம். இந்தப் பழக்கமும் தெளிவும் உங்களிடம் இருக்கிறதா? … Read more