மனைக்கோள் சூட்சுமம்

thisai

திசைகளும் மனைக்கோள் சூட்சுமமும். வாழ்க்கையில் வளமான வாழ்வு இல்லாமல் வாழ்கின்ற மனிதர்களை திக்கற்றவர்கள் என்கின்றோம்.திக்கற்றவர்கள் என்றாலும் திசையற்றவர்கள் என்றாலும் ஒன்றுதான். அந்தவகையில் நம் இடம் திசைகாட்டிக்கு அனுசரித்து இருக்கும் போது நாம் கட்டுகின்ற வீடு திசைக்கு சரியான அமைப்பில் இருக்கும்.அப்படி இல்லாது இருந்தால் திசைக்காக நான் வீட்டை சரி செய்கின்றேன்என்று சொல்வது மிகப்பெரிய தவறு. இதனால் தென்கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு தென்மேற்கு வடகிழக்கு திசைகள் வளர்ந்து திசைகள் மூலமாக வாஸ்து குறை ஏற்பட்டு விடும். இந்த இடத்தில் … Read more