மனம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் பாதிப்பு உள்ளதா?

  சக மனிதனின் கஷ்டத்தை சக மனிதன் கேட்காத காரணமாகவே இத்தனை கோயில்கள் மனதில் எந்த நேரமும் எதாவது ஒரு பிரச்சனைகளில் மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறதா என்றால் அது முழுக்க முழுக்க பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் தான் அதிகம் ஏற்படுகிறது என்று #மனோதத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். நமது தாத்தா  பாட்டி காலத்தில் இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக கிடையாது. நெல்லோ, சோளமோ, கம்போ , ராகியோ விதைத்து அதன் கூடவே குழம்பிற்காக பருப்பையும் விதைத்து அறுவடை செய்து ஒரிரு … Read more