வாஸ்துவில் பரிகாரங்களாக செம்புகம்பிகள்,மற்றும் பிரமிடுகள் வைக்கலாமா?

The positive energy that is created as a result of the shape and geometry of Pyramids makes it a powerful source to be used in various sectors including Vastu Shastra. Using pyramids in vaastu helps to create positive cosmic energy. They also facilitate the flow of energy. The pyramids are highly recommended to increase the … Read more

வாஸ்துவில் தொழில்நிறுவனங்கள்

vastu-for-industry

                vasthu for industry Excelled career is important for every person and to achieve high sky one should be cognizant of every sphere of life that can yield good results. Vastu Shastra a science of direction not only renders bright future by making your house and environment completely … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் வீடு வேண்டுமா?

வீடு தவறாக இருந்து சரி செய்ய முடியாத உண்மையான சூழ்நிலை இருப்பின். தினமும் சூரிய பகவானை வணங்கவும். தினமும் சந்திர பகவானை வணங்க வேண்டும். (தெரியும் நாட்களில்). தினமும் ஏதேனும் ஓர் உயிரினத்திற்கு உணவு வழங்க வேண்டும். நாய்ளூகளுக்கு பிஸ்கட் வாங்கி போடுங்கள் சமயம் கிடைக்கும்போது, காகத்திற்கு எள் கோதுமை பச்சரிசி வையுங்கள். குலதெய்வ வழிபாடு தவறாமல் செய்யுங்கள். நம் ஊர் அருகில் தற்பொழுது நாம் வணங்கி வரும் குலதெய்வ ஆலயம் இருக்கும். ஆனால சிலருக்கு முதல் … Read more