வெளிநாடுகளில் வாஸ்து சாஸ்திரம் பார்க்கவேண்டுமா?

www.chennaivasthu.com

வெளிநாடுகளில் வாஸ்து உள்நாட்டில், வெளிநாட்டில்உங்கள் வீட்டை வாஸ்து முறையில் கட்டமைக்க வேண்டுமா?அல்லது வாஸ்து குறைகளை தெரிந்து கொள்ள ! மற்றும் எந்த திசையில்? வீடுஅமைய வேண்டும் கிழக்கு/மேற்கு /தெற்கு வடக்கு/, இல்லம் அமைய வேண்டிய சரியான திசை எது,போன்ற தகவல்கள் ,மற்றும் வீட்டின் வாஸ்து குறைகள் நீக்க ஆலோசனை. Previous days we don’t know who is in other countries /foreign, now a days we don’t know who is in India. … Read more

வாஸ்துவில் தொழில்நிறுவனங்கள்

vastu-for-industry

                vasthu for industry Excelled career is important for every person and to achieve high sky one should be cognizant of every sphere of life that can yield good results. Vastu Shastra a science of direction not only renders bright future by making your house and environment completely … Read more

உயிரற்ற பொருட்களில் குட்டி போடக் கூடியது எது?

http://chennaivasthu.com/wp-content/uploads/2017/07/download-2-2.jpg

பணக்கணக்கு பணம் உயிரற்ற பொருட்களில் வளரக் கூடியது. நாம் உடல் நலம் இல்லாமல் மருத்துவரிடம் சென்றால் மருத்துவர் பல விதங்களில் (இரத்தம், மலம், சிறுநீர்) உடலை பரிசோதிக்கிறார். அப்போதும் காரணங்கள் சரியாக தெரியவில்லை என்றால் இரத்தத்தை எடுத்து கல்ச்சர் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறார். இந்த கல்ச்சர் டெஸ்ட் என்றால் என்ன? நுண் கிருமிகள் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கும் போது நமக்கு புலப்படுவது இல்லை. எனவே நுண்கிருமியை நன்றாக வளரும் சூழ்நிலையில் அதை சில நாட்கள் பெருக வைத்து … Read more

மனித வாழ்வில் மரணம் தடுக்க முடியுமா?

மனித வாழ்வில் மரணம் தடுக்க முடியுமா? அதற்கு முழுக்க முழுக்க துணை இருப்பது நாம் வாழும் வீடும் ஒரு காரணம்.அந்தவகையில் வாஸ்துவில் சில குற்றங்கள் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகளாக இருக்கின்றன. 1.கிழக்கு உயரமாக இருந்து வீடு பள்ளமாகி விடுதல் 2.கிழக்கு எல்லையில் வீடு அமைத்து மேற்கு பகுதி காலி இடமாக இருத்தல். 3.கிழக்கு அக்னி மூலை மூடபடாட அமைப்பில் குடோன் அமைத்தல். 4.கிழக்கு அக்னி மூலை சந்து பார்வையாக அது ராஷஸ பார்வை ஆகி விடுதல். 5.தென் … Read more

உங்களுக்கு தீராத கஷ்டங்கள் ஏற்படுகின்றதா,

செல்வ நிலையில் உயர்வு பொன் பொருள் பெறுக வேண்டுமா? நேரடியாக சொன்னால் செல்வ நிலையில் உயர்வு பெற்று பணக்காரர் ஆக வேண்டுமா? நீங்கள் செய்யும்வேலையில் உயர்ந்த பதவி பெற தடை உள்ளதா? உங்கள் உடல் அனைவரையும் வசிகரிக்க கூடிய நிலை வேண்டுமா? திருமண வரன்கள் வந்து பிறகு அந்த சம்மந்தம் கைகூடுவது கிடையாதா? நினைத்திடும் அச்சிரீம் அக்கிலிம் ஈறா நினைத்திடும் சக்கரம் ஆதியும் அந்தமும் நினைத்தடும் நெல்லொடு புல்லினை உள்ளே நினைத்திடு அருச்சனை நேர்தருவாளே. விளக்கம்: ஸ்ரீரீம், … Read more