எட்டு திசைகளில் மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.

மேற்கு திசைக்கு வாஸ்து.             ஒரு இல்லத்தில் மேற்கு திசைக்கு மத்திய பகுதியே மேற்கு திசைக்கு உரிய இடமாகும்.நமது சாஸ்திரம் இந்த இடத்தை வருணபகவானுக்கு இணையாக சொல்கிறது. மற்றும் ஜோதிட அமைப்பில் மழை என்றாலே இருட்டு விரிந்து சூரிய வெளிச்சம் அடங்கும். இந்த இடத்தில் சனி பகவான் ஆட்சி செய்யும் இடமாக விளங்குகிறது. இந்த இடத்தை தெற்கு திசையை எப்படி கையாள வேண்டுமோ அதுபோல கையாள வேண்டும். இந்த பகுதியில் … Read more