பெண்களை பாதிக்கும் வாஸ்து

ஒரு கட்டிடத்தின் நிறை மற்றும் குறைகள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்புக்களை கொடுக்கும்.?.             ஒரு கட்டிட அமைப்பிலோ அல்லது காலி இடத்திலோ தென்கிழக்கு பகுதி மட்டும் தாழ்வாகவோ,அல்லது உயரமான அமைப்பிலோ இருக்கும் போது அக்குடும்பத்தின் பெண்களின் மீது வாஸ்து குற்றத்தின் தாக்குதல் இருக்கும். குடும்ப தலைவி அல்லது பெண் வாரிசுகள் மற்றும் குடும்ப தலைவனின் சகோதிரிகளையும் பாதிக்கும் சூல்நிலையை ஏற்படுத்தும். இந்த விதியை அப்படியே வடமேற்கில் உள்ள வாஸ்து … Read more

இளம்பெண்கள் விதவை ஆவதற்கு வாஸ்து கோளாறுகள் துணை செய்யுமா?

விதவை பெண்கள்

  கணவன் அகால மரணமும் வாஸ்துவும், இந்த சமுகத்தில் ஒரு பெண் என்பவள் ஆண்களின் துணை இல்லாமல் வாழ்வது என்பது மிகவும் கடினமான விசயம் ஆகும். ஒரு ஆண் என்பவன் இரவு எந்த நேரமும் வீட்டை விட்டு வெளியில் செல்ல முடியும். ஆனால் ஒரு பெண்ணால் அது நடக்காது. இந்த இடத்தில் ஒரு கிறுக்கனாக இருந்தாலும் ஒரு புருஷன் என்பவன் ஒரு பெண்ணிற்கு வேண்டும். ஒரு இளம்விதவையின் வாழ்க்கை என்பது எப்படி வேப்பங்காய் கசப்பாக உள்ளதோ அதுபோல … Read more