வாஸ்து மருத்துவம்

வாஸ்து மருத்துவம்             ஒரு நோயை குணப்படுத்துபவர் மிகவும் திறன் வாய்ந்த மருத்துவர் ஆகலாம். ஆனால் அது வராமல் தடுக்கும் சிறப்பு வாய்ந்த மருத்துவரே நம் சமூகத்திற்கு தேவை.அந்தவகையில் மனித வாழ்க்கை பலவிதமான காரியங்களில் தடைகளால் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை வராமல் தடுக்கும் வழிகள் உண்டா என்றால் என்னைப் போன்ற வாஸ்து நிபுணர்கள் முடியும் என்றுதான் சொல்வார்கள். ஆனால் அவர்கள் சொல்வதை ஒரு வீட்டில் இருப்பவர்கள் கேட்கின்ற பட்சத்தில் … Read more