என்னுடைய நேரத்தை நான்தான் வீணடிக்க முடியும்.

I can waste my time

நாகேஷ், புதுமையாய் ஒன்றைச் செய்தார் நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ் முதல் முதலில் ஸ்ரீதர் இயக்கத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு வந்த போது, தான் நடித்துக் காட்டிய ஒரு சீன் உங்கள் கவனத்திற்கு. ஊசிக்குப் பயந்து ஒளிந்து கொண்ட குழந்தையைத் தேடும் கம்பவுண்டராக நடிக்க வேண்டும். குழந்தையைத் தேடுபவர்கள் பொதுவாக மேசைக்கு அடியில் – கட்டிலுக்குக் கீழே, கதவுகளுக்குப் பின்னால் என்று தேடுவார்கள். நாகேஷ், புதுமையாய் ஒன்றைச் செய்தார். தலையணைக்குக்கீழே, மேஜை டிராயருக்குள்ளே என்றெல்லாம் தேடியிருக்கிறார். ஒரு பொருளைத் தொலைத்துவிட்டு … Read more