வாஸ்துவும் அனோரெக்ஸியா நெர்வோசா நோயும்

bayam,மனிதனின் பயம் சார்ந்த குறைபாடுகள்

மனிதனின் பயம் சார்ந்த குறைபாடுகள் மேலே குறிப்பிட்ட அனோரெக்ஸியா நெர்வோசா என்பது உணவு சார்ந்து ஏற்படுகிற ஒரு மனம் சார்ந்த பிரச்னை ஆகும்.இவர்கள் தங்களுடைய எடை அதிகரித்துவிடுமோ என்று தொடர்ந்து பயந்துகொண்டே இருப்பார்கள், தங்களுடைய உடல் கச்சிதமாக இல்லை என்கிற கவலையுடனே காணப்படுவார்கள்.எந்த நேரத்திலும் உடலைப்பற்றிய எண்ணமே இருக்கும். இந்த பாதிப்பு அதிகமான திரை உலக மக்களின் மனங்களில் இருக்கும். இந்தப் பிரச்னைக்கு முக்கிய காரணம்  பாதிக்கப்பட்டவருடைய மனத்தில் கிளம்பும் கட்டுப்படுத்த முடியாத உணர்வுகள்தான். இந்த உணர்வுகளை … Read more