வாஸ்துவின் ரகசியங்கள்.

vastu consultant in erode

      வாஸ்துவின் ரகசியங்கள்.   நமது முன்னோர்கள் என்றுமே தீர்கதரிசனமாக ஒவ்வொரு விசயங்களையும் ஆணித்தரமாக கூறியுள்ளனர். அந்தவகையில், “வீட்டைக்கட்டிப்பார் கல்யாணம் பண்ணிப்பார்,”இந்த இரு செயல்களையும் மிகப்பெரிய விசயமாக கூறியுள்ளனர்.இந்த இரு விசயங்களுக்கும் கொடுப்பினை இருந்தால் மட்டுமே நடக்கும். இல்லையேனில் திருமணம் செய்து கொள்ளாத பிரமச்சரிய வாழ்க்கையே அமைந்து விடும். அதேபோல வீடு கட்டவும் ஒரு அமைப்பு என்பது வேண்டும். அந்த அமைப்பு பொருந்தி வரவில்லையெனில் வாழ்நாள் முழுவதும் வாடகை வீட்டில் வசிக்கின்ற வாழ்க்கையே அமைந்து … Read more