ஜோதிடத்திற்கும் வாஸ்துவிற்கும் என்ன வித்தியாசங்கள்?

வாஸ்துவும் ஜோதிடமும் ஜோதிடம் என்பது ஒரு பெரிய கடல் ஆகும்.அப்படிப்பட்ட ஜோதிடப்பலன் என்பது அவர்களின் பிறந்த நேரத்தை கொண்டு தான் முடிவு செய்ய முடியும். ஒரு கிரகம் நன்றாக உள்ளது என்றாலே அதன் தசாபுத்தி நடக்கும் காலத்தில் தான் நல்லது நடக்கும். அதுவரை நாம் காத்திருந்து தான் ஆக வேண்டும்.ஒரு சில மனிதர்களுக்கு தனது வாழ்நாளில் நல்ல யோகம் கொடுக்கும் திசைகள் வரும் என்பது அவர்களின் நேரம் சார்ந்த விசயம் ஆகும்.மேலும் நல்ல கிரகத்தின் திசை என்பது  … Read more