வெற்றிக்கு உரிய பழக்க வழக்கங்கள்

வெற்றி தரும் பழக்க வழக்கங்கள்

வெற்றிக்கு உரிய பழக்க வழக்கங்கள்                   அதிகாலை நேரத்திலே அதாவது பிரம்ம நேரத்தில் படுக்கையை விட்டு எழ வேண்டும். அந்த நேரத்தில் தேவர்களும், முனிவர்களும் பித்ருக்களும் நம் வீடு தேடி வருவார்கள். அந்த நேரத்தில் நாம் உறங்கக் கூடாது. காலையில் எழுந்ததும் வீட்டுக் கதவைத் திறக்கும் போது மகாலட்சுமியே வருக என்று முறை கூற வேண்டும்.அதனை வீட்டில் உள்ள பெண்கள் சொல்ல வேண்டும்.காலையில் 4.30லிருந்து 6.00 … Read more