வீட்டின் ஒருசில தவறுகள்

வீட்டின் ஒருசில தவறுகள்             வீட்டிற்கும் ஓரு மனிதனின் தற்கொலை சார்ந்த முடிவுகளுக்கும் தொடர்பு உண்டா என்றால் என்னைப்பொறுத்தவரை உண்டு என்றுதான் சொல்லுவேன். வீட்டின் ஒருசில தவறுகள் ஒரு மனிதனுக்கு தற்கொலை எண்ணத்தை தூண்ட வைக்கும்.அதே வீட்டின் மற்றொரு பகுதி தற்கொலை செய்ய வைக்கும் செயலை செய்யத்தூண்டும். அப்படிப்பட்ட பல்வேறு இடங்களை எனது வாஸ்து அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கிறேன். எனது வாஸ்து பயணத்தில் கோவை மாவட்டத்தில் ஒரு ஊரைச் சேர்ந்தவர்.வாடிக்கையாளரின் பெயரும் … Read more