வாஸ்துவின் பலன்கள்

வாஸ்துப்படி வீட்டின் பலன்கள்

வாஸ்துப்படி வீட்டின் பலன்கள்   ஓர் அறிவு முதல் ஆறு அறிவு வரை உள்ள உயிரினங்களில்  மனிதன் மட்டுமே ஆறு அறிவு உள்ளவன் , அவன் மட்டுமே சிந்திக்கின்றான் ஆராய்ச்சி செய்கிறான்.  தன் உணர்வுகளை  உடலின் வழியாக  தெரிவித்துக் கொள்கிறான்.  தனக்குத் தேவைப்படும் வசதி வாய்ப்புகளைத் தேடி தேர்ந்தெடுத்து கொள்கின்றான்..  நல்லது கெட்டது எவை என்று ஆராய்ந்து அனுபவித்து தெரிந்து கொள்கின்றான்.அப்படி அவனை ஆராய தூண்டும் செயல் என்னவென்றால் அவன்வசிக்கின்ற இல்லமே ஆகும்.   அறிவியல் சார்ந்த … Read more