வீடு கட்ட தொடங்க ஏற்ற மாதங்கள் யாவை?

Good days to start house work

வீட்டு வேலைகளை தொடங்க நல்ல மாதங்கள் வீடு கட்டுவதற்கு சாதகமாக உள்ள மாதங்கள் எனும்போது வைகாசி நல்ல பலன்களை தரும் மாதம் ஆகும். ஆவணி மாதமும் மிகவும் அற்புதமான மாதம் ஆகும். கார்த்திகை மாதத்தில் வீட்டு வேலைகளை தொடங்குவது ஒருவரை செல்வ நிலைக்கு அழைத்து செல்லும். மாசி மாதம் எல்லாவித சவுகரிய நிலைகளை கொடுக்கும்.    இந்த இடத்தில் தை மாதத்தையும்,ஐப்பசி மாதத்தையும் கொஞ்சம் விளக்கி வைப்பது நல்லது.சிலர் இந்த மாதங்களில் மனைகோளும் வேலைகளை செய்கின்றனர். ஆனால் … Read more