தாம்பத்திய உறவு வாஸ்து | கணவர் மனைவி உறவு சுமூகமான படுக்கை அறை வாஸ்து | Sexual Relationship vastu

தாம்பத்திய உறவு வாஸ்து

தாம்பத்திய உறவில் தாம்பத்திய உறவில் பெரிய நாட்டம் இல்லாது பெண்களுக்கு இருப்பது அல்லது, அந்த எண்ணமே வராது இருப்பது அல்லது உடல் ரீதியாக பாதிப்புகள் இருப்பது, இதனால் ஆண்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆசைகள் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் எண்ணம் நிறைவேறாது இருப்பது. இதற்கு காரணங்கள் என்னென்று பார்க்கும் பொழுது என்னவென்று பார்க்கும் பொழுது, ஒரு இல்லத்தில் தென் கிழக்கு மற்றும் தென் மேற்கு சார்ந்த பாதிப்புகள் இருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட நிகழ்வுகள் ஒரு இல்லத்தில் நடக்கும். தாம்பத்திய உறவுவாஸ்து,Sexual Relationship … Read more

வாஸ்து நிபுணர் சென்னை

வாஸ்து சாஸ்த்திர ஆலோசனை நிபுணர்

 உங்கள் குடியிருப்பு தீர்க்க எங்கள் life.Best வாஸ்து குறிப்புகள் உள்ள செழிப்பு  வாஸ்து நிபுணர் சென்னை @ தமிழ்நாடு  வாஸ்து நிபுணர் @ சென்னை / தமிழ்நாடு இடம் சென்னை. பயிற்சி நிறைவு பெறும் இடம் சென்னை. அனுபவம் நிறைந்த வாஸ்து நிபுணர் திரு.ஜெகந்நாதன் அவர்கள்,சென்னை. வாஸ்து பகவான் (புருஷன் )  வாஸ்து நிபுணர் பற்றி: அருக்காணி A ஜெகநாதன் ஆகிய நான் அன்றைய கோவை மாவட்டம், ஈரோடு தாலூக்கா, பெருந்துறை , வாஸ்துவுடன் உளவியல் மாற்றத்தையும் சேர்த்துதான் வலியுறுத்துவேன்’ என்று சொல்லும் வாஸ்து நிபுணர்  சிறப்பான விளக்கத்தை சென்னை வாஸ்து நிபுணர் ஜெகன்நாதன் தெளிவாக தெரிவித்துள்ளார். வாஸ்து , vasthu in chennai, … Read more