பிலவ ஆடி 22 வாஸ்து ஜோதிடம்

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்ககுறிப்புகள்.வாஸ்து குறிப்புகள்:vastu tips for tamil 7.8.2021பிலவ ஆடி 22ந் தேதிகாரிவாரம். இன்றைய வாஸ்து:today vasthu: இன்றைய வாஸ்து: உங்களுக்கு தெரியுமா?… ஒரு வீட்டில் வளர்க்கும் நாய் மற்றும் பூனை இதனைப் போல நமக்கு வருமானத்தை கொடுக்காத எந்த உயிரினங்களை நாம் வளர்க்கும் போதும் ஒரு இல்லத்தில் நேர்மறை சக்தி அதிகரித்து, அந்த வீட்டிற்கு நன்மையை கொடுக்கும். ஏனெனில் ஆடி ஓடுகின்ற இந்த வீட்டு விலங்குகள் எதிர்மறை சக்திகளை விரட்டும் செயலை கொடுக்கின்றன. அந்த … Read more