வீட்டில் மாடி படி எங்கு வர வேண்டும்

மாடிப்படி வாஸ்து

வீட்டில் மாடி படி எங்கு வர வேண்டும்   வாஸ்து பற்றிய அனுபவ அறிவு இல்லாத நபர்கள் கூட இன்றைக்கு ஒரு வீட்டை உருவாக்க முடியும்.காரணம் வீட்டை கட்டும் கொத்தனார் உதவியாக. ஆனால் மிக முக்கியமாக வீட்டில் மாடிப்படியை அமைக்கும் போது வாஸ்து நிபுணர் இல்லாமல் அமைப்பது என்பது அரை வாஸ்து அமைப்பில் கொண்டு நிறுத்தி விடும். அப்படி ஒரு வீட்டை உருவாக்க நினைத்தால் கண்டிப்பாக தவறில் தான் முடியும். காரணம் படி அமைப்பு என்பது ஒரு … Read more