நோய்கள் அகல வாஸ்து சாஸ்திரம்.

Vastu-Shastra

நோய்கள் அகல வாஸ்து நல்ல குடிநீர் மற்றும் இயற்கை உணவு மற்றும் நல்ல உடற்பயிற்சி நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருக்கும் போது மனித சமுதாயம் மிகவும் ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ முடியும். இதற்கு எதிராக உணவுகளை எடுத்து கொண்டு வாழும் போது, மனிதர்களின் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து மனித வாழ்வும் குறைந்து விடும். ஆக நமது முன்னோர்கள் கட்டிடங்களை அமைக்கும்போது ஒரு இல்லத்தில் வடமேற்கில் எந்தவிதமான வாஸ்து குறைகளும் இல்லாமல் வாழ்நாது வந்தனர்.அதேபோல மனையடி … Read more