வீட்டின் சுற்றுச்சுவர்கள்.

வாஸ்து கழிவுநீர் தொட்டி

வீட்டிற்க்கு சுற்றுசுவர் அமைப்பு மிகவும் முக்கியமானது. வாஸ்து அமைப்பு என்பதில் ஒரு வீட்டில் சுற்றுசுவர் இருக்கும் போது ஒரு வீட்டில் கட்டாயமாக எதிர்மறையான பாதிப் பிரச்சினைகள் இருக்காது. ஆக சுற்றுச்சுவரே ஒரு வீட்டின் பிரச்சனையை சரி செய்யும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும்.  வாஸ்து சாஸ்திர விதிகளின் படி வீட்டின் வெளிப்புற சுவரை தாய்சுவர் என்றும் சுற்றுச்சுவரை  தந்தை சுவர் என்றும் நாங்கள் அழைக்கின்றோம்.ஆக நம்முடைய தாய் தந்தையின் உரிமையை நாம் மற்றவர்களுக்கு விட்டுக் கொடுக்க முடியுமா? … Read more