வாஸ்து அமைப்பில் வீடுகள்

வாஸ்து அமைப்பில் வீடு

  வாஸ்து அமைப்பில் விசால லட்சன வீடுகளின் விளக்கம். வீட்டிற்கு எந்த திசையில் வாயில் இருந்தாலும் சரி, அல்லது வீடு எந்தத்திசையை பார்த்து இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு திசையைப் பார்க்கும் போதும் ஒருவித பலன்களை கொடுக்கும். அந்தவகையில் ஒவ்வொரு திசை பார்த்த வீடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் உண்டு. தெற்கு மற்றும் மேற்கு முக  இடத்தின் இல்லங்களை நமது பழந்தமிழர் கமலாகர விசாலம் என்று பெயர் வைத்தனர். இந்த அமைப்பு உள்ள இல்லங்களுக்கு,வாஸ்து அமைப்பில் வடக்கு வாயில் வைக்கும் … Read more

வாஸ்துப்படி படுக்கை அறை எங்கு வர வேண்டும்

vastu for bedroom in tamil

படுக்கை அறை எங்கு வர வேண்டும் அதனால் ஏற்படும் நல்ல பலன்களும், தீய பலன்களையும் பற்றி  தெரிந்து கொள்வோம்.குடும்ப தலைவர் படுக்கும் படுக்கையறை எப்பொழுதுமே தென்மேற்கு பகுதியில்தான் இருக்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த வீட்டில் அந்தபகுதி எடைகள் அதிகமாகி,அங்கு வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பற்பல நல்லபலன்களை கொடுக்கும். ஆக ஒருவர் தூங்குவதற்கு கூட நேரமில்லாமல் உழைத்து கொண்டு இருப்பதற்கு காரணம் தென்மேற்கு படுக்கையறை வாஸ்துவில் சரியாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் வருமானம் ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பது தென்மேற்கு படுக்கையறை மட்டுமே. … Read more

படுக்கை அறை எங்கு வர வேண்டும் அதனால் ஏற்படும் நல்ல பலன்களும், தீய பலன்களையும் பற்றி  தெரிந்து கொள்வோம்.

vastu for house reception

வாஸ்து அமைப்பில் வீட்டின் படுக்கைஅறைகள் குடும்ப தலைவர் படுக்கும் படுக்கையறை எப்பொழுதுமே தென்மேற்கு பகுதியில்தான் இருக்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த வீட்டில் அந்தபகுதி எடைகள் அதிகமாகி,அங்கு வசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பற்பல நல்லபலன்களை கொடுக்கும். ஆக ஒருவர் தூங்குவதற்கு கூட நேரமில்லாமல் உழைத்து கொண்டு இருப்பதற்கு காரணம் தென்மேற்கு படுக்கையறை வாஸ்துவில் சரியாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் வருமானம் ஆயுள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பது தென்மேற்கு படுக்கையறை மட்டுமே. தென்கிழக்கு பகுதியில் குடும்ப தலைவரின் படுக்கையறை வரனன இருப்பது தவறு. குறிப்பாக … Read more